top of page

WHAT’S NEW

Recent Updates & Activities

Donor - Manase Palu from Australia

Na'e foaki mai e Manase Palu ene tokoni T$1,000 moe poupou ke hakeaki'i e sipoti Akapulu pea pehee kihe Soccer. ‘Oku fai e fakamalo maa’olunga atu kiate koe e tokoni mai kihe Sipoti. Ko ena talamai e Noazky Langi e ‘ave pe kihe Minisita Pa’anga lahi taha a Tonga Tuli Fifita Tupola ke ne toki fakahoko kihe timi sipoti. . Malo mu'a e foaki. Malo e ofa. May God Bless you always Manase!! 

Donation from Howard Tonga and Nima Ofa Foundation USA

Oatu ha fakamalo lahi kia Howard Tonga mo hono to'u ako Lanton Tuiileila, Angelo Halapua, Kina Vaka, Kaveiloni Vikilani mo Mele Tupou he tokoni kuo mou fai. Ofa ke faitapuekina kimoutolu he Otua he tokoni $1,000 ki hono fakatau ae misinikini moe tokoni kihe ngaahi fiema'u ae Handyman Vaka Tuipulotu ki hono tauhi ae ako. Fakamalo kihe Nima Ofa Foundation hono donate ae misini kosi. Me'a fakafiefia etau fetokoni'aki mo lava ngaue.

Tui misinikosi and kini.jpg
226380670_4126506614123291_2558903639600693359_n.jpg
bottom of page